Kontakt

Föreningen har sin expedition i Godtemplargården med öppettider i regel fredagar kl 13-16. Tel 08 - 647 14 50.

Expeditionsföreståndare Bengt Göransson, tel 08 – 647 14 50 eller 0705 – 61 66 08

E-post alvsjo.iogt@telia.com

Godtemplargårdens e-post godtemplargarden.alvsjo@telia.com

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00