Styrelse 2013

Ordförande Olle Renström
Vice ordförande Märta Schilt
Sekreterare Bengt Göransson
Kassör Yvonne Söderdahl
Studieledare Margareta Rickman- Törnqvist
Övriga ledamöter Sonja Röjder
Hillevi Kling
Allan Kling
Mats Öberg – familj- och ungdomsansvarig
Suppleant Inga-Lill Teljebäck

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00