Höstens program

Välkommen till hösten 2017 i Godtemplargården

Söndag 15 oktober kl 18
Svenska kyrkan i samhället

Söndag 29 oktober kl 18
Alkoholpolitiken får inte glömmas bort

Söndag 26 november kl 18
Specialensemblens höstkonsert

Söndag 17 december kl 18
Långbrodalskörens julkonsert

Söndag 21 januari 2018 kl 18
Högtidsmöte

Söndag 18 februari 2018 kl 18
Årsmöte

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00